ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

บริการและข้อมูลเผยแพร่

เกี่ยวกับศูนย์เทคโนฯ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 13 เข้าชมวันนี้
 • 299 เข้าชมเดือนนี้
 • 19,864 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6008 โทรสาร : 0-2667-6916

การบริการข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก

ขั้นตอนการขอข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 • หน่วยงานราชการ / สถาบันวิจัย และ นักศึกษา
  1. หนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด

 • ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป (ขอข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง)
  1. หนังสือคำร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ
  2. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)
  5. อาการแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

ตัวอย่างหนังสือการขอข้อมูล


ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ