สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Bureau
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล 2549-2561
2. นายสมบัติ พัฒนมาศ 2561-ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 12:53:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ