สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Bureau
 

ประวัติสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 25xx เดิม ชื่อ กองคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 (ปัจจุบันจัดสรรเป็นทำงานของบริษัทผู้รับจ้างบำรุงรักษาโครงการต่าง ๆ) ในยุคเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านสถิติการนำเข้า-ส่งออก โดยบันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษเจาะรู และเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น กองคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนามาเป็นระบบ EDI ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อใช้งานการบันทึกข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก และใช้งานการปฏิบัติงานด้านการผ่านพิธีการของกรมศุลกากร ในระยะเริ่มต้นระบบ EDI ถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายเนื่องจากยังเข้าใจการทำงานของระบบและรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระทั้งผู้ประกอบการเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต่อผ่านไประยะหนึ่งจากการผลักดันของผู้บริหารกองคอมพิวเตอร์เอง และจากผู้บริหารของกรมศุลกากร ก็ทำให้ระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและใช้งานมายาวนานกว่า 20 ปี

ในปี พ.ศ. 2550 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลาย ๆ อย่างของระบบคอมพิวเตอร์ นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการพัฒนาระบบ Paperless ขึ้นมาทดแทนระบบ EDI เดิม โดยเรียกในภาพรวมว่าระบบ e-Customs และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นระบบ TCES ในปัจจุบัน 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 ธันวาคม 2560 10:36:09

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ