สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Bureau
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
 • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ตลอดจนฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เป็นศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • สนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • แบ่งงานออกเป็นดังนี้
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
  • ส่วนพัฒนาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า
  • ส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์
  • ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 12:57:51
จำนวนผู้เข้าชม : 764
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ