ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

บริการและข้อมูลเผยแพร่

เกี่ยวกับศูนย์เทคโนฯ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 6 เข้าชมวันนี้
 • 500 เข้าชมเดือนนี้
 • 35,174 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ ict@customs.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-4811
โทรสาร : 0-2667-6916

การบริการข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก

ขั้นตอนการขอข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก

มีวิธีการขอข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก 3 วิธี ดังนี้

1. ขอรับบริการข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกด้วยตนเอง ณ กรมศุลกากร
2. เข้าใช้งานเมนูรายงานสถิติบนเว็บไซต์ https://www.customs.go.th
3. เข้าใช้งานเว็บไซต์ https://catalog.customs.go.th

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 • หน่วยงานราชการ / สถาบันวิจัย และ นักศึกษา
  1. หนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด

 • ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป (ขอข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง และเป็นข้อมูลก่อนปี พ.ศ. 2553 เท่านั้น)
  1. หนังสือคำร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ
  2. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)
  5. อาการแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

กรณีการขอสำเนาใบขนสินค้า หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้อง ณ สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่รับผิดชอบ

(ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 170/2560 เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายการขอสำเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า

บัญชีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร)


ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ