ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

นางอัญชลี อินโต
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริการและข้อมูลเผยแพร่


เกี่ยวกับศูนย์เทคโนฯ

ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 16 เข้าชมวันนี้
  • 897 เข้าชมเดือนนี้
  • 36,306 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ ict@customs.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-4811
โทรสาร : 0-2667-6916

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่บนชั้น 5-6 อาคาร 120 กรมศุลกากร รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการระบบฯ วางแผนและพัฒนาระบบ และสนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบันกรมศุลกากรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากร โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระบบงาน ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ประกอบการ/เอกชน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ข่าวศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ตุลาคม 2566
ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจเข้าทำแบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 พฤษภาคม 2566
กรมศุลกากรเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ฯ
3 พฤษภาคม 2564
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าสำหรับของเร่งด่วนทางบก ณ ด่านศุลกากรนครพนม
28 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)
3 มกราคม 2562
ร่วมประชุมหารือกับสมาคมธนาคารไทย เกี่ยวกับ Regional Digital Trade Platform ที่ภาคเอกชนกาลังดาเนินการศึกษาอยู่ และการนาไปเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี
3 มกราคม 2562
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำ Enterprise Architecture (EA) หรือการจัดทำแผนภาพสถาปัตยกรรมขององค์กร
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ