ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม ขออนุมัติการทดสอบการรับส่งข้อมูล (FORM04 Rev 1.0)7 มีนาคม 256723
2 แบบฟอร์ม ขอผลการทดสอบ (Test Report v.1.1)7 มีนาคม 256713
3 API Specification การเชื่อมโยงข้อมูลผนึกศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Seal)6 กุมภาพันธ์ 256724
4 API Specification การเชื่อมโยงข้อมูลสั่งปล่อย (สำหรับโรงพักสินค้า/ คลังสินค้า/ สนามบิน)16 มิถุนายน 256621
5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/256224 กันยายน 256214
6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2562 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)22 กันยายน 256237
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ