ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

การขอให้กรมศุลกากรประกาศเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอให้กรมศุลกากร ประกาศข้อมูลบริษัทในรายชื่อ ข้อมูลติดต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร จะมีขั้นตอน ดังนี้

  1. Software House ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากร
  2. Software House ลงทะเบียนบน NSW Website เพื่อขอรหัสรับส่งข้อมูล (Profile และ NSW ID)
  3. Software House รออนุมัติการส่งข้อมูลในระบบทดสอบ จากส่วนแผนงานและมาตรฐาน (สผม.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยสามารถดูสถานะการอนุมัติได้จาก NSW Website
  4. Software House แจ้ง ส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ (สพอ.) เพื่อขอออกเลขสิทธิประโยชน์ Tax Incentives ID
  5. Software House ส่งข้อมูลทดสอบตาม Test Case ที่กำหนด
  6. Software House แจ้งขออนุมัติการทดสอบการรับส่งข้อมูล ที่ ฝ่ายระบบงานสิทธิประโยชน์ (ฝรส.) สพอ.ศทส. เพื่อพิจารณาผลการทดสอบ ด้วยแบบฟอร์มขออนุมัติการทดสอบการรับส่งข้อมูล (FORM04) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อเอกสารเผยแพร่
  7. หาก ฝรส.สพอ. พิจารณาผลการทดสอบแล้วว่าผ่าน จะดำเนินการแจ้งอนุมัติไปยัง สผม.ศทส. เพื่อขอให้ประกาศเป็น Software House เป็นผู้ผ่านการทดสอบต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม 2567 16:38:34
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ