ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

บริการและข้อมูลเผยแพร่

เกี่ยวกับศูนย์เทคโนฯ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 9 เข้าชมวันนี้
  • 146 เข้าชมเดือนนี้
  • 19,048 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6008 โทรสาร : 0-2667-6916

ข่าวศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ขอแจ้งข้อมูลการติดต่อส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ (สพอ. ศทส.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 27 กรกฎาคม 2564240
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าสำหรับของเร่งด่วนทางบก ณ ด่านศุลกากรนครพนม3 พฤษภาคม 2564109
3 ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)28 มกราคม 2562433
4 แอพพลิเคชั่น HS Check15 ธันวาคม 2560205
5 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำ Enterprise Architecture (EA) หรือการจัดทำแผนภาพสถาปัตยกรรมขององค์กร3 มกราคม 2562270
6 ร่วมประชุมหารือกับสมาคมธนาคารไทย เกี่ยวกับ Regional Digital Trade Platform ที่ภาคเอกชนกาลังดาเนินการศึกษาอยู่ และการนาไปเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี3 มกราคม 2562186
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ