ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

บริการและข้อมูลเผยแพร่

เกี่ยวกับศูนย์เทคโนฯ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 83 เข้าชมเดือนนี้
  • 25,356 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6008 โทรสาร : 0-2667-6916

ขอแจ้งข้อมูลการติดต่อส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ (สพอ. ศทส.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จึงขอแจ้งข้อมูลการติดต่อส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ (สพอ. ศทส.) ดังนี้

1. หากเจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านระบบงาน ให้ติดต่อ support desk เพื่อแก้ไขปัญหา ถ้า support desk ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จะแจ้ง สพอ. ผ่านทางเมล์ ซึ่งมีทั้งเมล์ ฝรส. / ฝรอ.
2. หากผู้ประกอบการมีปัญหาการรับส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแจ้งผ่านผู้ให้บริการของตน (van/swh) เพื่อแจ้งประสาน support desk ของ nsw หรือของกรมฯ
3. ผู้ส่งออกมีปัญหาการปฏิบัติพิธีการ ให้ติดต่อ จนท. หน้างาน ท่าที่ตรวจปล่อย/ท่าที่ส่งออก
4. e-Tracking ให้แจ้งปัญหาผ่านเมล์ admin โดยจะมี จนท.ฝรอ. ตอบคำถามแก้ไขปัญหา
5. เอกสาร หนังสือ จากหน่วยงานที่มาถึง ศทส. หรือ สพอ. โดยตรง ให้ส่งผ่านช่องทาง e-office
6. ตรวจรับโครงการฯ / ma ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ และ e-office

ช่องทางการติดต่อ สพอ. 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564 10:38:23
จำนวนผู้เข้าชม : 295
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ